Den här adressen ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.